Mantolama Hakkında Teknik Bilgiler


Kullanılacak olan yalıtım levhasının kalınlığına göre seçilecek olan su basman profili, terazisinde, zemin kat döşeme betonunun alt hizasına, su basman profili montaj seti ile max. 50 cm'lik aralar ile tespit edilir.


Duvar ile su basman profili arasındaki girinti ve çıkıntılar, farklı kalınlıktaki, PV( ayar takozları) ile yastıklanır.


Profillerin birleşim yerlerinde PVC bağlantı elemanı kullanılır.

Köşe bağlantıları, su basman profili özel köşe seti ile veya köşeye uygun kesilerek yapılır.

a) Noktasal yapıştırma metodu:
Bu metot düz olmayan, eğrilik bulunan cephelerde uygulanmalıdır. Yalıtım levhasının kenarları boyunca yalıtım levha yapıştırma harcı kesintisiz olarak uygulanır. Levhaların orta kısımlara ise aralıklar halinde, noktasal olarak yapıştırma harcı konur. Levha yüzeyi %40 oranında yüzeye yapışmış olmalıdır.


b) Dişli Mala Metodu:
Bu metod ancak sonderece düzgün cephelerde uygulanabilir. Yalıtım levhalarının cepheye yapıştırılacak yüzünü tamamen kaplayacak şekilde yapıştırma harcı sürülür. 10 x10 mm ölçüsündeki dişli mala ile taranır.


NOT: Yalıtım levhalarının kenarlarına yapıştırma harcı sürülmemeli ve taşırılmamalıdır.

Bu Yalıtım levhasına, yapıştırma harcı sürüldükten hemen sonra yerleştirme işlemine geçilir.

Yerleştirme su basman profilinden yukarıya doğru, yatay istikamette ve şaşırtmalı olarak yapılmalıdır.

Levhalar birbirlerine bitiştirilirken ek yerlerine yapıştırma harcı sürülmemeli ve taşırılmamalıdır.

Binaların köşe kısımlarında ve 25 cm'den daha derin olan sövelerde, yalıtım levhaları birbirlerinin üzerine binili olarak yerleştirilmelidir.

Yalıtım levhaları yerleştirilirken cephedeki farklı maddelerden oluşan cisimler ile ( örneğin; panjur kutuları, pencere çerçeveleri vs) birleştirilmemelidir.

Bu noktalarda, özel pencere bağlantı profilleri kullanılmalıdır. Cephedeki boşluklar dikkate alınarak levhalar uygun şekilde kesilmeli ve yerleştirilmelidir.

Yapıda bırakılan dilatasyonun, özel dilatasyon profilleri kullanılarak, ısı yalıtım sistemi üzerinde de devam ettirilmesi gerekmektedir.

Yalıtım levhalarının cepheye yapıştırılmasının ardından yüzeyin düzlüğü bir mastar yardımı ile kontrol edilmeli; düz olmayan (örneğin; birleşim yerlerindeki çıkıntılar) yüzeylerin düzgünlüğünü sağlamak için törpüleme yapılmalıdır.

Dübelleme işlemine, yapıştırma harcının yeterince kuruduğundan emin olduktan sonra geçilmelidir.

Dübeller yalıtım levhasının ortasına ve tüm ek yerlerine gelecek şekilde, uygun bir matkap ile delik açılarak yerleştirilmeli ve çivisi çakılarak sabitleştirilmelidir.

m2'de kullanılacak dübel sayısı; cephe yüksekliği ve çevresel şartlara göre değişmekle birlikte minimum 6 adet/m2 olmalıdır.


Not: Kullanılacak dübel uzunluğunun seçiminde; beton gibi dolu yüzeylerde, dübel ucunun uygulama yüzeyinden en az 5 cm., delikli tuğla, gaz beton gibi boşluktu yüzeylerde ise en az 6 cm içeri girmesi gerektiği gözönünde bulundurulmalıdır.

Dübelleme, yüzeyde çıkıntı yapmayacak şekilde olmalıdır. Sağlam yerleştirilmemiş dübeller çıkarılarak yanına yeni dübel yerleştirilmelidir.

Binanın tüm köşelerine, kapı ve pencere kenarlarına düz bir köşe oluşturabilmek ve köşelerin darbeye karşı dayanımını arttırabilmek amacıyla, alüminyum veya PVC köşe profilleri; MANTOLAMA YAPIŞTIRMA HARCI ile yapıştırılarak yerleştirilir ve üzerine sıva filesi köşelerden en az 20 cm dönecek şekilde uygulanır. Tüm yüzeye uygulanan donatı filesi en az 10 cm olacak şekilde bu uygulamanın üzerine bindirilmelidir.

Yaklaşık 6 İt. su ile 25 kg'lık ELYAFLI MANTOLAMA SIVA HARCI, düşük devirli mikser ile karıştırılarak hazırlanır ve mala yardımı ile yüzeye uygulanır. Henüz malzeme yaşken üzerine; cam elyaf sıva donatı filesi, gerilerek ve katlanmadan, ek yerlerinde 10'ar cm üst üste bindirilerek harcın içine çelik mala yardımı ile gömülür. ELYAFLI MANTOLAMA SIVA HARCI tam kurumadan ikinci kat ELYAFLI MANTOLAMA SIVA HARCI çelik mala ile uygulanarak sistem tamamlanır. Kapı ve pencere köşelerinde; sıva donatı filesine ek olarak takviye oku kullanılmalıdır.

Not: Sıva filesi, birinci kat sıva ile ikinci kat sıvanın tam ortasında kalacak şekilde uygulanmalıdır. File uygulaması yatay yada dikey olabilir.

MANTOLAMA SIVA uygulamasından en az 7 gün sonra, son kat uygulamasına geçilmelidir. Son kat olarak; solvent içermeyen akrilik veya çimento esaslı bir son kat kaplama malzemesi ile sistem tamamlanır.

Son Kat Ürünleri:
Mantolama Sıva Harcı 'ndan sonra,
Desen Sıva Harcı (2mm) ,
GRENLİ Dış Cephe Boyası ,
Akrilik Dekoratif sıva (1,5mm Doku desen) ,
Akrilik Dekoratif sıva (1,5mm Çizgi desen),
GRENLİ Dış Cephe Boyası (Kalın) ürünlerinden herhangi biri uygulanabilir.